לוח חופשות לשנה"ל תשע"ז – משרד החינוך

 1. פתיחת שנת הלימודים התשע"ז:
  פתיחת שנת הלימודים: ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 2. ראש השנה:
  ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016.
 3. יום הכיפורים:
  ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016.
 4. סוכות:
  ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז, 16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.
 5. חנוכה:
  מיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז, 26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.
 6. ט"ו בשבט: יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז, 11 בפברואר 2017.
 7. פורים:
  הימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר התשע"ז, 13-12 במרס 2017. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.
 8. פסח:
  מיום ראשון, ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל 2017.
 9. יום העצמאות:  
  יום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז 3 במאי 2017. יום העצמאות נדחה.
 10. ל"ג בעומר:      
  יום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017.
 11. יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017.
 12. חג השבועות:
  ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.
 13. סיום שנת הלימודים:
  בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, ו' בתמוז התשע"ז,
  30 ביוני 2017.

 

שנת הלימודים התשע"ח תחל ביום שישי, י' באלול התשע"ז, 1 בספטמבר 2017.

 

 1. ימי צום
  • צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016
  • עשרה בטבת: יום ראשון, י' בטבת התשע"ז, 8 בינואר 2017
  • תענית אסתר: יום חמישי, י"א באדר התשע"ז, 9 במרס 2017
  • עשרה בתמוז: יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ז, 11 ביולי 2017
  • תשעה באב: יום שלישי, ט' באב התשע"ז, 1 באוגוסט 2017