הורים יקרים!

נא קראו את הקובץ הבא בעיון רב!!

סכנת חיים במפרץ החניה!