גלריה

תלמידי בי"ס קשת במירוץ מודיעין 2018

יום המורה תשע"ט תודה להנהגת ההורים על היוזמה והביצוע! צוות קשת