save the date - הרצאה קהילתית חוזרת לקהילת "קשת"

סמנו תאריך!!!

ביום ה' ה- 27/12/2018, י"ט בטבת תשע"ט, נמשיך את המסורת של בית ספר "קשת" בהרצאה קהילתית להורים ולצוות החינוכי.

הזמנה ופרטים נוספים ישלחו בהמשך.