חג האורים בביה"ס קשת

חג חנוכה שמח!!!

מכינים סביבונים למשלוח לבי"ס "בני- ברית" ברוצ'סטר.

חוגגים בבית ספיר.