אוקטובר 2019
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29 בספטמבר 2019

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!
30 בספטמבר 2019

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!
1 באוקטובר 20192 באוקטובר 20193 באוקטובר 20194 באוקטובר 20195 באוקטובר 2019
6 באוקטובר 20197 באוקטובר 20198 באוקטובר 2019

ארוע יומי: יום הכיפורים

ארוע יומי: יום הכיפורים
9 באוקטובר 2019

ארוע יומי: יום הכיפורים

ארוע יומי: יום הכיפורים
10 באוקטובר 201911 באוקטובר 201912 באוקטובר 2019
13 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
14 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
15 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
16 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
17 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
18 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
19 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
20 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
21 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
22 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
23 באוקטובר 201924 באוקטובר 201925 באוקטובר 201926 באוקטובר 2019
27 באוקטובר 201928 באוקטובר 201929 באוקטובר 201930 באוקטובר 201931 באוקטובר 20191 בנובמבר 20192 בנובמבר 2019