אגרת מנהלת בית הספר, קרן מרקוביץ', לסיכום מחצית הלימודים הראשונה, תשפ"ב