חדש!!! עיתון קשת!

בואו להתרשם מההתרחשויות בביה"ס.

ילדי כיתה ה'1 מדווחים מהשטח!