טיולים

רוצ'סטר בית ספר ברית קודש

לוח שנה תש"פ

אוקטובר 2019
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29 בספטמבר 2019

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!
30 בספטמבר 2019

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!

ארוע יומי: ראש השנה - חג שמח!
1 באוקטובר 20192 באוקטובר 20193 באוקטובר 20194 באוקטובר 20195 באוקטובר 2019
6 באוקטובר 20197 באוקטובר 20198 באוקטובר 2019

ארוע יומי: יום הכיפורים

ארוע יומי: יום הכיפורים
9 באוקטובר 2019

ארוע יומי: יום הכיפורים

ארוע יומי: יום הכיפורים
10 באוקטובר 201911 באוקטובר 201912 באוקטובר 2019
13 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
14 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
15 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
16 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
17 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
18 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
19 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
20 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
21 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
22 באוקטובר 2019

ארוע יומי: סוכות

ארוע יומי: סוכות
23 באוקטובר 201924 באוקטובר 201925 באוקטובר 201926 באוקטובר 2019
27 באוקטובר 201928 באוקטובר 201929 באוקטובר 201930 באוקטובר 201931 באוקטובר 20191 בנובמבר 20192 בנובמבר 2019

מרחבי למידה

אנגלית

חטיבה צעירה

חשבון

אמנות

מדעים

חינוך לשוני

רובוטיקה

חינוך חברתי