טיולים

רוצ'סטר בית ספר ברית קודש

לוח שנה תשע"ט

דצמבר 2018
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישייום שבת
25 בנובמבר 201826 בנובמבר 201827 בנובמבר 201828 בנובמבר 201829 בנובמבר 201830 בנובמבר 2018

8:00: טקס חנוכה

8:00: טקס חנוכה
1 בדצמבר 2018
2 בדצמבר 20183 בדצמבר 20184 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
5 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
6 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
7 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
8 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
9 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
10 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
11 בדצמבר 2018

ארוע יומי: חופשת חנוכה

ארוע יומי: חופשת חנוכה
12 בדצמבר 201813 בדצמבר 201814 בדצמבר 201815 בדצמבר 2018
16 בדצמבר 201817 בדצמבר 201818 בדצמבר 201819 בדצמבר 201820 בדצמבר 201821 בדצמבר 201822 בדצמבר 2018
23 בדצמבר 201824 בדצמבר 201825 בדצמבר 201826 בדצמבר 201827 בדצמבר 2018

ארוע יומי: הרצאה קהילתית

ארוע יומי: הרצאה קהילתית
28 בדצמבר 201829 בדצמבר 2018
30 בדצמבר 201831 בדצמבר 20181 בינואר 20192 בינואר 20193 בינואר 20194 בינואר 20195 בינואר 2019

מרחבי למידה

אנגלית

חטיבה צעירה

חשבון

אמנות

מדעים

חינוך לשוני

רובוטיקה

חינוך חברתי