טיולים

רוצ'סטר בית ספר ברית קודש

לוח שנה תש"פ

דצמבר 2019
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
1 בדצמבר 20192 בדצמבר 20193 בדצמבר 20194 בדצמבר 20195 בדצמבר 20196 בדצמבר 20197 בדצמבר 2019
8 בדצמבר 20199 בדצמבר 201910 בדצמבר 201911 בדצמבר 201912 בדצמבר 201913 בדצמבר 201914 בדצמבר 2019
15 בדצמבר 201916 בדצמבר 201917 בדצמבר 201918 בדצמבר 201919 בדצמבר 201920 בדצמבר 201921 בדצמבר 2019
22 בדצמבר 201923 בדצמבר 201924 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
25 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
26 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
27 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
28 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
29 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
30 בדצמבר 2019

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!

ארוע יומי: חנוכה - חג שמח!
31 בדצמבר 2019

ארוע יומי: ערעור על תוצאות מבחן סינון מחוננים - כיתות ב'

ארוע יומי: ערעור על תוצאות מבחן סינון מחוננים - כיתות ב'
1 בינואר 20202 בינואר 20203 בינואר 20204 בינואר 2020

מרחבי למידה

אנגלית

חטיבה צעירה

חשבון

אמנות

מדעים

חינוך לשוני

רובוטיקה

חינוך חברתי