טיולים

עיתון בית ספר

רוצ'סטר בית ספר ברית קודש

לוח שנה תשע"ט

נובמבר 2018
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישייום שבת
28 באוקטובר 201829 באוקטובר 201830 באוקטובר 201831 באוקטובר 20181 בנובמבר 20182 בנובמבר 20183 בנובמבר 2018
4 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
5 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
6 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
7 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
8 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
9 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
10 בנובמבר 2018

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת

ארוע יומי: שבוע הבריאות וזה"ב בביה"ס קשת
11 בנובמבר 201812 בנובמבר 201813 בנובמבר 201814 בנובמבר 201815 בנובמבר 201816 בנובמבר 201817 בנובמבר 2018
18 בנובמבר 201819 בנובמבר 201820 בנובמבר 201821 בנובמבר 201822 בנובמבר 201823 בנובמבר 201824 בנובמבר 2018
25 בנובמבר 201826 בנובמבר 201827 בנובמבר 201828 בנובמבר 201829 בנובמבר 201830 בנובמבר 2018

8:00: טקס חנוכה

8:00: טקס חנוכה
1 בדצמבר 2018

מרחבי למידה

אנגלית

חטיבה צעירה

חשבון

אמנות

מדעים

חינוך לשוני

רובוטיקה

חינוך חברתי