טיולים

רוצ'סטר בית ספר ברית קודש

לוח שנה תש"פ

פברואר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26 בינואר 2020 27 בינואר 2020 28 בינואר 2020 29 בינואר 2020 30 בינואר 2020 31 בינואר 2020 1 בפברואר 2020
2 בפברואר 2020 3 בפברואר 2020 4 בפברואר 2020 5 בפברואר 2020 6 בפברואר 2020 7 בפברואר 2020 8 בפברואר 2020
9 בפברואר 2020 10 בפברואר 2020 11 בפברואר 2020 12 בפברואר 2020 13 בפברואר 2020 14 בפברואר 2020 15 בפברואר 2020
16 בפברואר 2020 17 בפברואר 2020 18 בפברואר 2020 19 בפברואר 2020 20 בפברואר 2020 21 בפברואר 2020 22 בפברואר 2020
23 בפברואר 2020 24 בפברואר 2020 25 בפברואר 2020 26 בפברואר 2020 27 בפברואר 2020 28 בפברואר 2020 29 בפברואר 2020

מרחבי למידה

אנגלית

חטיבה צעירה

חשבון

אמנות

מדעים

חינוך לשוני

רובוטיקה

חינוך חברתי