אגרת המנהלת , הגב' קרן מרקוביץ', לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב