ערב חשיפת ביה"ס "קשת" - לקראת רישום לשנת הלימודים תשפ"ג