"קשת" - בית ספר זה"ב!

שבוע זה"ב בקשת - חניכה כדרך חיים