פרס מחוזי לבית הספר קשת - על הכלה והשתלבות

ברכות לבי"ס קשת על הזכייה פרס המחוזי היוקרתי בתחום ההכלה וההשתלבות – גאווה לכולנו!