שותפות בין בי"ס "קשת" לבי"ס "ברית קודש" בעיר רוצ'סטר, ניו-יורק

בית הספר "קשת" ובית הספר "ברית קודש" הנם שותפים בפרויקט "תאומות בתי ספר". פרויקט זה יוצר הזדמנות למפגש בין האוכלוסייה הישראלית והאוכלוסייה היהודית בתפוצות ותורם לשיח דינאמי ומתפתח סביב סוגיות שונות של זהות יהודית ומעורבות חברתית. 

"ברית קודש" "Brith Kodesh" –  הינו בית כנסת רפורמי בעיר רוצ'סטר שבמדינת ניו-יורק. בימי שלישי וראשון , משמש בית הכנסת כבית ספר ומקום לימוד לילדים יהודיים החיים בעיר רוצ'סטר. הילדים לומדים בו תפילות, עברית ומורשת יהודית וישראלית.

הקשר שנוצר בין בתי הספר מתקיים במהלך כל השנה באמצעות מכתבים, מיילים, שיחות סקייפ והחלפת רעיונות בין הילדים והצוות בשני בתי הספר. 

ילדי בתי הספר נהנים מטיפוח הקשר הטוב, נתרמים ומחזקים את הזהות היהודית והעצמית שלהם.